måndag, 14 of juni of 2021

Några exempel på de tjänster som vi erbjuder:

 • Enskilda avloppsanläggningar (infiltrationsbädd, trekammarbrunnar m.m.)
 • Vägunderhåll. Släntning dikeskanter, byte vägtrummor mm.
 • Täckdiken / Dräneringar. Reparationer och byte av dränerings brunnar mm.
 • Rör- och kabelschaktning.
 • Rivning / sorteringsarbeten
 • Schaktning för husgrunder.
 • Hus- & Källardräneringar. Grundisolering.
 • Trädgårdsarbete. Planering grönytor, gårdsplaner, Snöröjning.
 • Marksten och murar.
 • Mindre snickeriarbeten.
 • Reparationer diverse.

 

 

 

 

 

Glöm ej att beställa kabelutsättning några dagar innan arbetet ska påbörjas.ME

Ledningsanvisning: www.ledningskollen.se

För Elkablar i Varaområdet ring Vara Energi  0512-  79 70 83.

Alternativt annan lokal kraftnätsleverantör i ditt område.