Tjänster

 • Några exempel på de tjänster som vi erbjuder:

  • Rör- och kabelschaktning.
  • Vägunderhåll. Släntning dikeskanter, byte vägtrummor mm.
  • Schaktning för husgrunder.
  • Justering för asfaltbeläggning och grusytor.
  • Täckdiken / Dräneringar. Reparationer och byte av dränerings brunnar mm.
  • Rivning / sorteringsarbeten
  • Enskilda avloppsanläggningar (infiltrationsbädd, trekammarbrunnar m.m.)
  • Hus- & Källardräneringar. Grundisolering.
  • Trädgårdsarbete. Planering grönytor, gårdsplaner, Snöröjning.
  • Marksten och murar.
  • Mindre snickeriarbeten.
  • Reparationer diverse.

   

   

   

   

   

  Glöm ej att beställa kabelutsättning några dagar innan arbetet ska påbörjas.ME

  Ledningsanvisning: www.ledningskollen.se

  För Elkablar i Varaområdet ring Vara Energi  0512-  79 70 83.

  Alternativt annan lokal kraftnätsleverantör i ditt område.